Ekspertka CSR

 

 

CSR to filozofia zarządzania firmą, która uwzględnia wpływ na ludzi i środowisko.

 

DZIELĘ SIĘ WIEDZĄ Z ZAKRESU CSR

 

Jestem ekspertką CSR (CSR – ang. Corporate social responsibility – Społeczna odpowiedzialność biznesu) i zarządzania różnorodnością. Zasiadałam w zarządzie europejskiej organizacji CSR Europe, przez 11 lat byłam prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największego think-and-do-tanku, którego misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat i łączenie ludzi, którzy zmieniają biznes.

Byłam członkinią ministerialnego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego brałam udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Jako peer reviewer konsultowałam polskie tłumaczenie wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) G.3.1 i G4, Jako jurorka oceniałam najlepiej sporządzone raporty społeczne w konkursie Raporty Społeczne oraz prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w konkursie Verba Veritatis.

Często występuję jako panelistka na branżowych konferencjach, piszę i komentuję dla mediów wydarzenia i trendy CSR. Szkolę i konsultuję ciekawe projekty.

Pomagam firmom w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, a organizacjom pozarządowym we współpracy z biznesem.