Z kobietami i dla kobiet

 

Potrzebujemy większej obecności kobiet w życiu publicznym. Zobacz to w końcu!

fot. FOB – Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siostrą Małgorzatą Chmielewską

 

KOBIECA PRZESTRZEŃ

Jestem inicjatorką wielu projektów dla kobiet. Przeszkoliłam ponad 500 kobiet kandydujących na różne funkcje publiczne z Polski, Białorusi, Kuby, Gruzji czy Ukrainy. Stworzyłam i koordynowałam program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”.

Współpracuję z kobietami biznesu m.in. jako trenerka, moderatorka czy mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Byłam ambasadorką kampanii Znane Ekspertki i projektu Równość w biznesie. Jestem członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Interesuje mnie przywództwo kobiet, a materiały na ten temat gromadzę w Instytucie Przywództwa Kobiet, jestem także jedną z trzech inicjatorek fan page’a „Nie chodzę na panele, w których występują tylko mężczyźni”. 

Pracowałam w gabinetach politycznych Hanny Suchockiej i Barbary Piwnik, pracę magisterską pisałam o marketingu wyborczym kobiet-kandydatek, lubię śledzić amerykańską politykę – tu zbierałam informacje o kampanii prezydenckiej Hillary Clinton.

Podsumowanie projektu Biznes w kobiecych rękach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, 2017

Fot. Ambasada amerykańska i Instytut Spraw Publicznych, Debata o kobietach w życiu publicznym, 2016

Konferencja klubu SheXO Deloitte, 2016