Szkoła Liderów

 

Potencjalni liderzy i liderki są wszędzie. Szkoła Liderów potrafi ich odnaleźć i wesprzeć.

 

POLSKA POTRZEBUJE LIDERÓW I LIDEREK

Od ponad 25 lat Szkoła Liderów  dba o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami, pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W jej programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

Ukończenie Szkoły dla młodych liderów społecznych i politycznych oraz poznanie profesora Zbigniewa Pełczyńskiego było jednym z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. Cieszę się, że od samego początku mogę wspierać tę organizację i angażować się w jej działania, jako trenerka, wykładowczyni,  wiceprzewodnicząca Rady, a obecnie członkini zarządu.