Akademia

 

 

Dzielenie się wiedzą i przekazywanie doświadczenia to moja codzienność.

 

UWIELBIAM PROWADZIĆ ZAJĘCIA

Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia dla studentów na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, Collegium Civitas, Uniwersytecie Warszawskim, SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu czy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie. Dzielę się swoją wiedzą z zakresu CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji.

Często prowadzę też warsztaty i szkolenia dla firm i organizacji pozarządowych.

Mam w planach doktorat, ale na razie zbyt często zmieniają mi się pomysły na temat :) Za to staram się regularnie dokształcać w ramach MOOC (Massive Open Online Courses), skończyłam kursy organizowane m.in. przez Columbia University, Stanford University czy University of Geneva.

Zajęcia dla młodych działaczy rosyjskich zaproszonych przez Europejską Akademię Dyplomatyczną
Zajęcia z CSRu dla studentów MBA na SGH